به هنگام بررسی اجزاء و مشخصات یک کامپیوتر به اصطلاحات و واژه‌های گوناگونی مانند بیت، بایت، کیلوبایت و... برخورد می‌کنید. شاید شما بدانید که یک گیگابایت (GB) از یک مگابایت (MB) بزرگتر و یا سرعت انتقال(Transfer Rate) بر حسب مگابیت در ثانیه از سرعت انتقال برحسب کیلوبیت در ثانیه سریع‌تر است، اما این را ندانید که چقدر بزرگتر و یا چقدر سریع‌تر هستند. در اینجا به بررسی واحدهای ذخیره‌سازی مختلفی که وجود دارند می‌پردازیم.
هر جزء اطلاعاتی در کامپیوتر با یکی از واحدهای Bit و یا Byte اندازه‌گیری می‌شود. برای اینکه از مقدار فضای لازم برای یک برنامه اطلاع پیدا کنید و یا مدت زمان گرفتن و بارگذاری (Download) یک فایل را محاسبه نمائید، لازم است بدانید یک کامپیوتر چه مقدار اطلاعات را می‌تواند ذخیره و یا منتقل کند. برای اینکه رابطه‌ی میان این واحدهای ذخیره‌سازی را بهتر بفهمید، هر بیت را در ذهنتان مانند یک مربع با مساحت ۱ Inch تصور کنید.
▪ Bit ؛
کلمه‌ی Bit کوتاه شدهٔ عبارت Binary Digit (رقم دودویی) است. یک بیت کوچکترین واحد اطلاعاتی در یک کامپیوتر محسوب می‌شود. تمام داده‌های دیجیتالی در یک کامپیوتر با استفاده از سیستم عدد دودویی (باینری) به نمایش در می‌آیند. در این سیستم به جای هر عدد و یا هر کاراکتر از ۰ و۱ استفاده می‌شود. به هر کدام از این ۰ و ۱ها یک بیت می‌گویند.
▪ Byte
به هر ۸ بیت یک بایت (Byte) گفته می‌شود. کلمه‌ی Byte کوتاه شدهٔ عبارت Binary Term می‌باشد. در حقیقت یک بایت مقدار فضایی است که کامپیوتر برای ذخیره کردن یک کاراکتر (مانند حرف A) لازم دارد. همان‌طور که گفته شد اگر یک بیت را مربعی با مساحت ۱ Inch در نظر بگیریم در آن صورت یک بایت اطلاعات تعداد ۸ عدد از این مربع‌ها را پر می‌کند.
▪ (KB) Kilobyte
در سیستم نشان‌گذاری باینری (Binary Notation) هر کیلو بایت معادل ۱۰۲۴ بیت است. البته از واحد KB بیشتر برای اندازه‌گیری مقدار حافظه‌ی پنهانی موجود در واحد پردازش اصلی (CPU) استفاده می‌شود. به این ترتیب ۸۱۹۲ بیت از حافظه یک کیلو بایت را تشکیل می‌دهد. یک کیلو بایت در مقایسه با یک بیت مانند ۶۹۰ اینچ مربع در مقابل یک مربع یک اینچی است.
▪ (MB) Megabyte
یک مگابایت برابر است با ۱,۰۴۸,۵۷۶ بایت و یا ۱۰۲۴ کیلوبایت. البته تا سال‌ها قبل حافظه‌ی درایو دیسک سخت (Hard Drive) را براساس مگابایت محاسبه می‌کردند، اما امروزه از این واحد ذخیره‌سازی برای محاسبه‌ی میزان حافظه‌ی RAM یک کامپیوتر استفاده می‌شود. باید بگوئیم یک مگابایت در مقایسه با یک بیت مانند یک استادیوم ورزشی در مقابل یک مربع یک اینچی است.
▪ (GB) Gigabyte
هر گیگابایت معادل ۱,۰۷۳,۷۴۱,۸۲۴ بایت و یا ۱۰۲۴ مگابایت است. امروزه ظرفیت درایوهای دیسک سخت را بیشتر براساس گیگابایت محاسبه می‌کنند که معمولاً‌این ظرفیت از I.۲GB تا ۲۷GB می‌باشد. البته درایوهایی هم به بازار آمده‌اند که ظرفیت حافظه‌ی آنها ۷۳GB است. برای اینکه بهتر تصور کنید یک گیگابایت در مقایسه با یک بیت مانند یک پارک خیلی بزرگ در مقابل یک مربع یک اینچی است.
▪ (TB)Terabyte
هرترابایت معادل ۱,۰۹۹,۵۱۱,۶۲۷,۷۷۹ بایت و یا ۱۰۲۴ گیگابایت است. اگر نیاز به حافظه، افزایش یابد، شاید در چند سال آینده درایوهای دیسک سختی داشته باشیم که ظرفیت حافظه‌ی آنها برحسب ترابایت محاسبه ‌شود. یک ترابایت در مقایسه با یک بیت مانند ۶ شهر بزرگ در مقابل یک مربع یک اینچی است.