در تاریخ 6 اکتبر سال 1997 ؛ Michael Dell مدیر عامل و موسس کمپانی Dell در پاسخ به این سوال که "اگر مدیر عامل کمپانی اپل بودید جه می کردید؟" در مقابل هزاران مدیر بخش IT به شکل تمسخر آمیزی گفت: "من چه می کردم؟ این کمپانی را منحل و پول سهامدارانش را پس می دادم"

کمی بعد از یک ماه ، در تاریخ 10نوامبر 1997 مدیر عامل جدید اپل یعنی استیو جابز در مقابل چشمان حیرت زده و متعجب Michael Dell گفت: "بعد از شما می آییم و به مراتب بالاتر از شما قرار خواهیم گرفت."

در تاریخ 13 ژانویه سال 2006 ، یعنی حدوداً 8 سال بعد اپل با ارزش 72,13 میلیارد دلار ، کمپانی Dell را با ارزش 71,97 میلیارد دلار پشت سر گذاشت.

در دسامبر سال 2007 این ارزشها به این ترتیب عدد گذاری شد : Apple : 165,26 میلیارد دلار و Dell : 54,42 میلیارد دلار ، چیزی در حدود 3 برابر.

این ارزشها در ژانویه 2010 به این ترتیب اعلام گردید : Apple : 210,64 میلیارد دلار و Dell : 27,03 میلیارد دلار یعنی حدود 7 برابر.

طبق آخرین آمار و مقایسه انجام شده در حال حاضر ارزش کمپانی اپل بالغ بر543,84 میلیارد دلار اعلام شد ، در حالی که این مبلغ برای کمپانی Dell 31,35 میلیارد دلار می باشد.... یا به عبارتی 16 برابر.

حال وقت آن است آن است که دوباره از Michael Dell سوال گردد که پیشنهاد دیگری ندارد ؟

منبع: www.faradid.com