همانطور که میدانید گوشی های اندروید قابلیت دریافت تنظیمات GPRS را از شبکه ندارند و این تنظیمات باید به صورت دستی انجام شوند.

این تنظیمات به شرح ذیل می باشد.
برای این تنظیمات به مسیر زیر بروید:

Setting --> Wireless & Networkd --> Mobile Networks --> Access Point Names --> New APN

در این قسمت باید تنظیمات GPRS را به شرح ذیل قرار دهید:

:GPRS همراه اول
Name: MCI-GPRS
APN: mcinet

:GPRS ایرانسل
Name: Irancell_GPRS
APN: mtnirancell
P roxy: 10.131.26.138
Port: 8080


در ادامه هم دقت داشته باشید بخشی به نام Mobile Network در Wireless & Network وجود دارد که با قرار دادن تیک آن یا برداشتن آن از برقراری ارتباط با GPRS به صورت اتوماتیک جلوگیری میکند.