محاسبه قیمت سکه تمام بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا

چنانچه مایل باشید، قیمت تئوری سکه طلا در ایران را بر اساس قیمت جهانی هر اونس طلا محاسبه کنید، می­توانید با چند عملیات ساده  به آن دست یابید.

1- نرخ برابری دلار بر حسب ریال را در نرخ هر اونس طلا بر حسب دلار آمریکا ضرب می­کنیم:

(نرخ هر اونس طلا بر حسب دلار ایالات متحده) * (نرخ دلار – ریال) A=


2- از آنجایی که هر اونس طلا در حدود 31.103 گرم است، حاصل عملیات قبلی را بر 31.103 تقسیم می کنیم:

B = A / 31.103


3- برای محاسبه قیمت سکه طلا در ایران کافی است عیار و میزان وزن آن را در محاسبه وارد  کنیم با توجه به اینکه عیار سکه در داخل ایران 900 در 1000 و عیار طلای جهانی که قیمت هر اونس آن بر حسب دلار بیان می شود 999 در 1000 می باشد و وزن هر سکه تمام بهار آزادی بر حسب گرم 8.13 می باشد، فرمول زیر بدست می آید:

C = B * 8.13 * (900/999)


4- کارمزد یا عوارض ورود یا خروج طلا را 4% در نظر گرفته و در محاسبه وارد می کنیم:

D = C * 4%

5- کارمزد یا عوارض ورود یا خروج طلا را به عملیات قبلی می­افزاییم و بدین ترتیب نرخ تئوری سکه بدست می­آید:

R = C + D

نمونه: اگر قیمت هر اونس طلا بر حسب دلار آمریکا در یک روز خاص برابر 655 باشد و نرخ برابر هر دلار با ریال 9300 در نظر گرفته شود، قیمت سکه به صورت تئوری به شکل زیر محاسبه می­گردد:

A = 655 * 9300 = 6091500

B = 6091500 / 31.103 = 195849

C = 195849 * 8.13 * 0.9 = 1433029

D = 1433029 * 0.04 = 57321

R = 1433029 + 57321 = 1490350 Rials

در عمل ممکن است نرخ سکه طلا در ایران بر اثر عرضه و تقاضای داخلی دارای انحراف باشد.