در ویندوز امکان رایت نمودن CD وجود دارد و Windows انتهای CD را نیز باز نگه می دارد تا در صورتی که ظرفیت CD پر نشده باشد بتوانید دوباره در ادامه CD، فایل های خود را Write کنید.

روش بسیار ساده است:
هر آنچه که لازم است در CD کپی شود در یک Folder (پوشه) گرد هم آورید.
CD خام را در CD-Writer خود قرار دهید.
اکنون محتویات پوشه ای که درست کردید را کپی کنید.
به My Computer رفته و بر روی آیکون CD-Writer دو بار کلیک کنید، دقیقاً مانند زمانی که می خواهید مثلا درایو D را باز کنید.
حالا در همانجا، آنچه را که Copy گرفته بودید Paste نمائید.
اکنون می بینید که فایل ها و پوشه های شما مانند کپی گرفتن معمولی در آنجا قرار می گیرند با این تفاوت که آیکون ها Shortcut دارند، به آن توجه نکنید.
در ویندوز XP همانجا در آیتم های سمت چپ صفحه در بالاترین قسمت گزینه ای به نام Write these files to CD را ملاحظه می کنید که با فشردن آن پنجره ای باز می شود که از شما می خواهد برای CD یک نام انتخاب کنید و در ویندوز7 با رایت کلیک نمودن روی آیکون CD-Writer گزینه ای با عنوان Burn to Disk وجود دارد که با فشردن آن پنجره مذکور باز می شود، ویندوز به طور پیش فرض از تاریخ گذاری به عنوان نام CD استفاده می کند که می توانید آن را تغییر دهید.
نام را تایپ کنید و دستور رایت را بدهید و در ادامه منتظر باشید که Write شدن پایان یافته و CD به طور اتوماتیک بیرون آید.
شایان ذکر است که CD ها در این شکل به صورت Data ساخته می شوند که بسیار مناسب برای هرگونه فایل می باشد.