پنجره windows task manager كاربردهای مختلفی دارد. یكی از كاربردهای مفید windows task manager به شرح زیر است:
 مثلا ممكن است برایتان پیش آمده باشد كه وقتی چند برنامه با هم در حال اجرا دارید با هم تداخل پیدا كرده و برنامه قفل كند(هنگ كند) و ممكن است بعضی از آنها كار نكنند و حتی نتوانید آنها را ببندید درحالی كه CPU هنوز درگیر دستوراتی است كه شما داده اید در این هنگام میتوانید با استفاده از windows task manager به اجرای این برنامه ها خاتمه دهید. برای این كار كلیدهای Ctrl+Alt+Delet را با هم بیگیرید (در ویندوز 7 پس از فشردن کلیدهای گفته شده چند گزینه مشاهده خواهید کرد که از بین آنها باید Start Task Manager را انتخاب کنید تا پنجره مورد نظر ظاهر شود) وقتی پنجره مورد نظر ظاهر شد در Applications Tab به ترتیب برنامه های مورد نظر در حال اجرا را انتخاب كرده و دكمه End task را میزنید تا برنامه ها بسته شوند.
در process tab می توان برنامه های در حال اجرا را ملاحظه كرد و اینكه هر برنامه چه مقدار از عملكرد CPU را به خود اختصاص داده.مثلا اگر ببینید برنامه ای كه شما دستور اجرای آن را نداده اید در حال اجراست و حجم زیادی از CPU را اشغال كرده ممكن است كامپیوتر ویروسی شده و یا یك تروجان به آن رخنه كرده باشد.
در performance tab می توان طرز عملكرد CPU را نسبت به برنامه ملاحظه كرد (مثل نوار قلب).كه جزئیات آن دارای حافظه و قسمتهای مختلفی است.
در user tab نام كاربری كه در حال استفاده از سیستم است را نشان می دهد.