برای زوم با سه انگشت در هر برنامه ای در آیفون و آیپاد به این روش عمل نمایید:

به  آدرس  Settings>General>Accessibility>Zoom بروید و Zoom را ON کنید.
با انجام این تنظیم از این به بعد میتوانید کل صفحه را Zoom کنید به این صورت که با سه انگشت دو ضربه روی صفحه بزنید تا زوم بشه و با حرکت دادن هر سه انگشت روی صفحه (Drag)  میتوانید کل صفحه را در حالت زوم حرکت دهید و مجدد با سه انگشت دو ضربه دیگر روی صفحه بزنید تا صفحه به حالت اول برگردد.